Kort om kunstneren

Annette Fuhr (f.)

Med geometri, planteformer og reminiscencer af menneskeskikkelsen væver billedkunstner Annette Fuhr i sine collografier mønstre sammen til en billedverden, som på én gang er personlig og arketypisk.

Hendes samtid ophøjer rationalismen og hendes nordiske rødder dyrker rene linjer, men i Fuhrs rige, ornamenterede billedverden findes spor af oldnordiske mønstre, genklange fra den okkulte tradition, tråde til den arabiske billedtraditions arabesker og talmystikken.

Ornamentet er aldrig kun ornament i betydningen udsmykning, men tværtimod et af de ældste former for kunstnerisk udtryk, og uanset tidsalder og land danner den abstrakte eller halvabstrakte ornamentik et krydsfelt, hvor betragterens psyke og den kollektive psyke mødes med kunstneren som medie.
Formelt set er arabesken blot et mønster, men egentlig har den religiøs oprindelse, hvor den fungerer som en rytme eller en sang, der gentager sit motiv i en uendelighed og skaber en meditativ trancetilstand. På samme måde skifter Annette Fuhrs billeder konstant toneleje og veksler imellem organiske planteformer og streng geometri, nogle gange vævet ind i hinanden i flere lag.

Med deres næsten uendelige variationer i gentagelserne, og med deres snørklede, forvirrende veje til og fra en midte, er Annette Fuhrs billeder små ledsagere, både i vores søgen efter mening og i vores behov for at tømme tankerne og give plads.

Udvalgte værker

Udstillinger