Kristian Devantier

Kristian Devantier (f. 1971)
Uddannet billedkunstner ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2000 og har siden deltaget i adskillige gruppeudstillinger og separatudstillinger i Danmark og Europa.

Kristian Devantiers værker består af en række genkendelige grundelementer – farver, flader og de ansigtsløse mennesker, som umiddelbart fremstår som todimensionelle piktogrammer, men ikke desto mindre samtidig dublerer som vedkommende karakterer, beskueren kan spejle sig i. For bag de stærkt stiliserede karakterer fornemmer man tænkende, følende og handlende mennesker, som netop i kraft af deres manglende detaljegrad kunne være os alle.

Der findes i Devantiers værker en insisteren på et anti-ekspressivt formsprog, som ligger tæt op ad både børnetegning og populærkulturens udtryksformer. Men hvor popkunsten dyrker det indholdstomme, fylder Devantier omvendt sine værker med fortælling. Formsproget kan nok forekomme naivistisk, men der er intet blåøjet over værkernes eksistentialistiske tematikker: sorg og glæde, ensomhed og fællesskab, at føle sig udsat og dog i harmoni med verden<

Når modsætninger mødes i et maleri, opstår en spænding og spændstighed som gør, at man kan blive ved med at se på billedet. Sådanne malerier maler Kristian Devantier. For kombinationen af formsprogets uprætentiøse enkelhed og tematikkernes eksistentielle tyngde giver billederne en stilfærdig slagkraft.

Kristian Devantier

- medvirker i følgende udstillinger

Grand Opening
03.12.2020
01.02.2021
Vinter- opløst og forbundet
13.11.2020
16.01.2021

Modtag portfolio

Udfyld formularen og modtag kunstnerens portfolio.