Grand Opening
Grand Opening
Grand Opening
03.12.2020
01.02.2021

Vi fejrer åbningen af det ny Galleri Sandberg på Vestergade 102 samtg fusioneringen med Galerie Wolfsen med en gruppeudstilling, som forener kunstnere fra begge gallerier:

Je-te L. Ranning // Ed Willes // Mazja Hillestrøm // Frans Smit // Søren Rønholt // Lasse Thorst // Bentemarie Kjeldbæk // Rune Christensen // Carsten Beck // Mingo // Julien Deiss // Tommas Jørgensen // Anne Juul Christophersen // Kjeld Ulrich // Ulla Hansen // Kirsa Andreasen // Alessandro Painsi // Kristian Devantier & Isabel Berglund // VOLKANO // Henrik Godsk // Ole Ahlberg // Hans Henrik Fischer // Lise Kryger Simonsen // Peter Skovgaard // Hendrik Beikirch // Lidia Masslorens

Kunstnere på udstillingen

Kristian Devantier

Lise Kryger Simonsen

Søren Rønholt

Jet-te L. Ranning

Kjeld Ulrich

Bentemarie Kjeldbæk

Mazja Hillestrøm

Henrik Godsk

Peter Skovgaard

Ulla Hansen

Rune Christensen

Hans Henrik Fischer

Kirsa Andreasen

Lidia Masllorens

Anne Juul Christophersen

Hendrik Beikirch / ECB

Ole Ahlberg

VOLKANO

Alessandro Painsi

Carsten Beck

Tommas Jørgensen

Julien Deiss

Isabel Berglund

Lasse Thorst

Frans Smit

Mingo

Ed Willes